W dniu 25.04.2015 roku V sprawozdawczo-wyborczy Zjazd Delegatów przyjął uchwałę w sprawie ukonstytuowania się
Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na kadencję 2015-2018

Członkowie Prezydium MOWTPD

Prezes - Monika Jagodzińska,
Wiceprezes - Honorata Grzywacz,
Wiceprezes - Elżbieta Gauza

Sekretarz -Joanna Rudzka,
Skarbnik - Bartłomiej Domagała,
Członek Prezydium - Czesław Ziemiński,
Członek Prezydium - Andrzej Martuszewicz,
Członek Prezydium - Jadwiga Paprocka.

Członkowie Zarządu MOWTPD

1. Ciesielska Janina, 2. Domagała Bartłomiej, 3. Duda Barbara, 4 .Gauza Elżbieta, 5. Gródzka

Hanna , 6. Grzesznik Ewa, 7.Grzywacz Honorata, 8. Jagodzińska Monika, 9. Kołodziejek Elżbieta,

10. Kozłowski Krzysztof,11. Martuszewicz Andrzej, 12. Olczak Joanna 13. Paprocka Jadwiga

14. Pawełkiewicz Maria 15. Przybylska Teresa, 16. Rudzka Joanna, 17. Szerszeń Halina

18. Tucholska Ewa, 19. Zimiński Czesław, 20. Ziółkowska Helena.

Członkowie Komisji Rewizyjnej MOWTPD

Skład Komisji Rewizyjnej

1. Romańczuk Henryk - Przewodniczący,
2. Sadkowski Sylwester - Sekretarz,
3. Sikorska Barbara - Członek

W dniu 25.04.2015 roku

V sprawozdawczo-wyborczy Zjazd Delegatów przyjął uchwałę

w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjacił Dzieci na kadencję 2015-2018 w następującym składzie:

Prezydium Zarządu:

Prezes - Monika Jagodzińska,Wiceprezes - Honorata Grzywacz,Wiceprezes - Elżbieta Gauza

Sekretarz -Joanna Rudzka,Skarbnik - Bartłomiej Domagała,Członek Prezydium - Czesław

Ziemiński,Członek Prezydium - Andrzej Martuszewicz

Członkowie Zarządu:

1. Ciesielska Janina,2. Duda Barbara, 3. Gródzka Hanna, 4. Grzesznik Ewa, 5. Kołodziejek Elżbieta

6. Kozłowski Krzysztof, 7. Olczak Joanna, 8. Paprocka Jadwiga, 9. Pawełkiewicz Maria

10. Przybylska Teresa, 11. Szerszeń Halina