Na podstawie art. 11 h ust. 1 i  4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) polecam czasowo zawiesić działalność od dnia 24 października 2020r. do odwołania, w:

1. środowiskowych domach samopomocy,

2. dziennych domach i klubach seniora,

3. klubach samopomocy dla osoby z zaburzeniami psychicznymi,

4. centrach integracji społecznej,

5.klubach integracji społecznej,

6. warsztatach terapii zajęciowej,

7. placówki wsparcia dziennego.