Dzięki pomocy Fundacji Ziko dla Zdrowia i wsparciu TPD ZG do 50 placówek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego trafiły termometry na  podczerwień oraz materiały edukacyjne dotyczące pomiaru temperatury ciała.

Trwająca pandemia koronawirusa zmieniła całkowicie nasz sposób funkcjonowania: ciągłe monitorowanie swojego stanu zdrowia,  zachowanie dystansu oraz szczególna troska o higienę stały się naszymi rutynowymi czynnościami w nowej rzeczywistości. Zasady te obowiązują wszędzie, również w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Dbamy o swoje zdrowie i mierzymy temperaturę. Serdecznie dziękujemy.