Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci otrzymał powierzenie projektów grantowych "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami". W ramach umów nr UEB/000030/07/D, UEB/000037/07/D i UEB/000039/07/D otrzymamy granty na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla warsztatu terapii zajęciowej.