Naszej Koleżance

Jolancie Szklarskiej

serdeczne wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Ojca

składają koleżanki i koledzy z Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.