Wojewoda Mazowiecki polecił czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa mazowieckiego, w terminie od 26 marca do 10 kwietnia br. w:

  1. placówkach wsparcia dziennego,
  2. centrach integracji społecznej,
  3. klubach integracji społecznej,
  4. dziennych domach i klubach seniora,
  5. środowiskowych domach samopomocy,
  6. warsztatach terapii zajęciowej.

Polecenie zostało wydane na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.