Na podstawie Umowy nr ZZO/0000677/07/D z dnia 19 grudnia 2019 roku, informujemy że będziemy kontynuowali projekt mający na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Projekt jest dofinansowany ze środków PEFRON i będzie realizowany w Kole TPD w Ząbkach w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. W projekcie będzie brało udział 25 beneficjentów, którzy będą mogli skorzystać z rehabilitacji ruchowej, rehabilitacji psychologicznej, terapii logopedycznej i zajęć twórczego rozwoju.