Projekt dofinansowany jest ze środków PFRON realizowany będzie w terminie od 02.02.2020 do 31.12.2020r. (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych lipiec – sierpień ) na podstawie umowy nr ZZ0/000679/07/D  z dnia 19.12.2019 r.

Projekt realizowany będzie na terenie placówki Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płońsku ul. ks. R. Jaworskiego, 3 09-100 Płońsk.

Głównym celem projektu będzie przywrócenie jak najwyższej samodzielności u 23 niepełnosprawnych,  podopiecznych TPD Koła w Płońsku poprzez zapewnienie im kompleksowej rehabilitacji i terapii, zmierzającej do ogólnej rozwoju i poprawy sprawności fizycznej i psychicznej beneficjenta projektu, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Rekrutacja beneficjentów projektu zostanie przeprowadzona bezpośrednio przed rozpoczęciem działań projektowych.

Przewidziane formy wsparcia

1.Rehabilitacja indywidualna – fizjoterapia

2.Zajęcia terapeutyczne – terapia zajęciowa

3.Zajęcia z psychologiem

4.Terapia pedagogiczna