Informujemy, że na podstawie umowy nr ZZ0/000677/07/D  z dnia 19.12.2019 r.otrzymaliśmy dofinansowanie projekt ze środków PFRON.

Projekt realizowany będzie na terenie placówki Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płońsku ul. ks. R. Jaworskiego, 3 09-100 Płońsk.

Głównym celem projektu będzie przywrócenie jak najwyższej samodzielności u 23 niepełnosprawnych,  podopiecznych TPD Koła w Płońsku poprzez zapewnienie im kompleksowej rehabilitacji i terapii, zmierzającej do ogólnej rozwoju i poprawy sprawności fizycznej i psychicznej beneficjenta projektu, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Grupą docelowa jest 23  podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo z terenu powiatu płońskiego oraz miasta Płońsk. Podopieczni Koła to uczestnicy zajęć w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Rekrutacja beneficjentów projektu zostanie przeprowadzona bezpośrednio przed rozpoczęciem działań projektowych.