„ Rehabilitacja i terapia zajęciowa w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płońsku”

Wraz z końcem grudnia 2019r. zakończyliśmy Projekt dofinansowany ze środków PFRON realizowany w terminie od 01.02.2019 do 31.12.2019 r. (z wyłączeniem miesiąca sierpnia) na podstawie umowy nr ZZ0/000626/07/D. Projekt realizowany był na terenie placówki Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płońsku ul. ks. R. Jaworskiego, 3 09-100 Płońsk. Głównym celem projektu było przywrócenie jak najwyższej samodzielności u 25 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płońsku.  Grupa docelowa biorąca udział w projekcie to 25 podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo z terenu powiatu płońskiego oraz miasta Płońsk. Podopieczni Koła uczestniczyli w zajęciach w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Podopieczni to dzieci, młodzież i osoby dorosłe dotknięte następującymi schorzeniami : mózgowe porażenie dziecięce, autyzm,Zespół Downa, Zespół Aspergera, choroby genetyczne, ADHD, niepełnosprawności intelektualne, niepełnosprawności sprężona, lekkie upośledzenie umysłowe. W ramach projektu pn. „ Rehabilitacja i terapia zajęciowa w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płońsku” były prowadzone zajęcia rehabilitacyjne – fizjoterapia, terapia zajęciowa, zajęcia z psychologiem oraz pedagogiem. Projekt będzie kontynuowany w 2020 roku.