We wtorek, dnia 22 października w auli koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie odbyła się Uroczysta Gala z okazji Stulecia Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Już od godziny 13.30 rozpoczęła się rejestracja zaproszonych gości, którzy zaraz po swoim zgłoszeniu mogli się zapoznać z przygotowanymi wystawami. Prezentowane były wystawy „W służbie dzieci i młodzieży. 100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci”, „Aleksander Landy i jego pionierska działalność na warszawskim Żoliborzu” oraz „Prace plastyczne wykonane z okazji 100-lecia TPD”. Dodatkową propozycją była możliwość zakupów prac oraz wyrobów przygotowanych przez osoby niepełnosprawne oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy.
O godzinie 14.00 prowadzący uroczystość Pan Marcin Janos-Krawczyk zaprosił gości na Galę i przedstawił program wydarzenia. Na początku uroczystości wprowadzono na salę sztandar Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i wspólnie odśpiewano Hymn Polski.


Po hymnie Pani Prezes Mazowieckiego Oddziału TPD – Monika Jagodzińska przywitała gości i przybliżyła działalność Towarzystwa od początku jego powstania. Następnie odbyło się uroczyste 
i symboliczne uhonorowanie sztandaru okolicznościowym pamiątkowym gwoździem. Do udekorowania sztandaru zostali zaproszeni Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik, Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego Pani Elżbieta Zawistowska-Opara, 
Wice - Prezydent m.st. Warszawy Pan Michał Olszewski oraz Prezes Zarządu Głównego TPD 
i jednocześnie, wieloletni Prezes Mazowieckiego TPD Pan Wiesław Kołak. Po wbiciu symbolicznego gwoździa do sztandaru Skarbnik Zarządu Głównego TPD Pani Grażyna Kalińska odczytała laudację w związku z nadaniem Pani Prezes Monice Jagodzińskiej Godności Przyjaciela Dziecka. Godność została wręczona przez Pana Wieslawa Kołaka Prezesa Zarządu Glównego TPD. Następnie wychowanka Ogniska TPD odczytała laudację w związku z nadaniem Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Godności Przyjaciela Dziecka. Na ręce Pana Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Godność Przyjaciela Dziecka przekazał Prezes Wiesław Kołak.
Przebieg Gali odnosił się do najważniejszych zadań i działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Została wydzielona część historyczna oraz część opisująca teraźniejszość: pracę Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD, działania na rzecz pomocy osobom 
z niepełnosprawościami, dorobek Ośrodka Adopcyjnego TPD oraz  działalność na rzecz rekreacji, wypoczynku i kultury fizycznej dzieci. Filmy prezentowane podczas Gali były poprzedzane odpowiednim wprowadzeniem i oprawą muzyczną przygotowaną przez pianistę Wojciecha Kruczka. Podczas całej uroczystości towarzyszyły nam dzieci - nasi podopieczni z placówek TPD. One też czytały teksty i przedstawiały słowa, które zostały zapisane w kronikach, listach i we wspomnieniach. Wszystkie wyróżniane osoby z rąk dzieci otrzymały kwiaty. Na zakończenie Prezes Mazowieckiego Oddziału TPD złożyła wszystkim podziękowanie za udział i przygotowanie uroczystości oraz zakreśliła rolę i zadania stowarzyszenia na terenie województwa mazowieckiego na najbliższe lata. Cała uroczystość zakończyła się ok. 16.00, następnie Goście udali się do restauracji GAMA na poczęstunek i tort z okazji 100 urodzin TPD.
Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Anny Dykczak-Piwowarskiej, autorki scenariusza naszej Jubileuszowej Gali. Pani Anna dotarła do archiwalnych tekstów, wybrała te, które uznała za odpowiadające temu szczególnemu wydarzeniu, opracowała reżyserko, pracowała 
z dziećmi przed występem. Bardzo gorąco dziękujemy!

Poniżej lista osób wyróżnionych i nagrodzonych.

Osoby wyróżnione Medalem Komisji Edukacji Narodowej:

 • Małgorzata Pawełczyk
 • Danuta Umińska
 • Ewa Brzezińska - Białorucka
 • Barbara Lewandowska

Osoby wyróżnione Jubileuszowym odznaczeniem dla szczególnie zasłużonych pracowników i działaczy Oddziału Mazowieckiego.

 • Helena Ciszewska
 • Andrzej Martuszewicz
 • Anna Gruszczyńska
 • Zofia Jaworsa
 • Władysław Paćkowski
 • Helena Rybak
 • Barbara Sikorska
 • Agniesza Żak-Hut
 • Elżbieta Martyniuk
 • Elżbieta Kwiatkowska
 • Henryk Romańczuk
 • Anna Mrowińska


Zasłużeni dla pracy na rzecz adopcji.

 • Halina Kmiotek
 • Ewa Malicka
 • Jadwiga Szczegielniak
 • Lidia Niestępska
 • Rozalia Giryńska
 • Ewa Dembińska
 • Iwona Czerwińska
 • Beata Banach
 • Mariola Drabik
 • Lidia Dzieniszewska
 • Barbara Gierowska-Bogusz
 • Katarzyna Gizinska
 • Bożena Kosieradzka
 • Elżbieta Kurkiewicz
 • Barbara Rymkiewicz-Kluczyńska
 • Bożena Urbańska-Żebrowska

Zasłużeni dobroczyńcy: 

 • Paweł Lisiecki Poseł na Sejm RP
 • Firma TRANSLEGAL
 • Zakład Usług Komunalnych w Ciechanowie
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie
 • Studio Alicja
 • L`Oreal
 • Towarzystwo Budownictwo Społecznego w Ciechanowie
 • Qbatura Caffe&Hotel z Ciechanowa
 • Firma ENERGOTECHNIKA
 • Sodexo Polska
 • Fundacja Warbud S.A. „Warto pomagać”
 • Fundacja Bank Żywności SOS
 • Akcja Gwiazdor
 • Marek Rączka, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Janusz Dąbrowski, dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Jolanta Demczyszyn-Sachowska
 • Jolanta Śmielak-Sosnowska
 • Politechnika Warszawska

  Odznaczenia otrzymali również zasłużeni przedstawiciele gmin samorządowych oraz przedstawiciele wojewody mazowieckiego wspierający ośrodki pomocy dla osób niepełnosprawnych.