Wielką radością dla nas jest fakt, że dobro tych, którzy najbardziej potrzebują

naszego wsparcia i opieki leży na sercu tych, którzy w naszym województwie mają

najwięcej do powiedzenia. Panie Prezydencie m. st. Warszawy, dziękujemy

za ogromne wsparcie, jakie od Pana otrzymuje Towarzystwo Przyjaciół Dzieci!!!