Z wielką radością prezentujemy Panśtwu list, jaki otrzymaliśmy
z Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego.